Brottsoffermyndigheten på Dreamhack i Jönköping

Brottsoffermyndigheten medverkar med information om den nya sexualbrottslagstiftningen och kampanjen Av fri vilja.
  • Datum: fredag 30 november 2018
  • Plats: Elmia i Jönköping

Brottsoffermyndigheten finns på plats på Dreamhack i Jönköping för att sprida information om den nya sexualbrottslagstiftningen. Dreamhack pågår den 30 november till den 3 december.

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Den nya lagstiftningen bygger på att sex ska vara frivilligt. Det är viktigt att alla känner till vad den handlar om. Ett skäl till det är för att personer som utsätts för sexualbrott ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. Ett annat skäl är att förebygga att någon begår sexualbrott.

Brottsoffermyndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya lagstiftningen. De första resultaten är en webbplats och en kampanj riktad till unga i åldern 18–25 år för att marknadsföra webbplatsen. Webbplatsen riktar sig till ungdomar i åldern 13–25 år.

Under 2019 kommer Brottsoffermyndigheten att arbeta vidare med uppdraget. Bland annat kommer myndigheten ta fram en lärarhandledning och information som riktar sig till föräldrar. Uppdraget pågår till den 31 december 2020.

Besök webbplatsen www.frivilligtsex.se

Senast uppdaterad:2018-11-06