Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro

Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 24–25 april 2018. Föreläsningen har titeln "Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
  • Datum: tisdag 24 april 2018
  • Tid: Klockan 13:15-14:15
  • Plats: Conventum i Örebro
  • Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen
  • Webbadress: http://www.barnrattsdagarna.se

Temat på Barnrättsdagarna 2018 är "Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor". Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna som utställare. Dessutom kommer Fredrik Selin och Karin Wikman, jurist respektive kommunikatör på  Brottsoffermyndigheten att föreläsa om myndighetens webbplats Liten och trygg, en handledning som riktar sig till förskolans personal och andra som möter små barn.

Handledningen ger kunskap om brott mot barn och om skyldigheten att anmäla oro för ett barn till socialnämnden. Under föreläsningen presenterar Brottsoffermyndigheten handledningen och visar exempel på intervjuer med experter, spelfilmer och pedagogiska övningar om känslor och rättigheter.

Läs mer om Barnrättsdagarna och anmäl dig till arrangemanget.

Senast uppdaterad:2017-12-18