Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro

Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.
  • Datum: måndag 23 november 2020
  • Plats: Conventums kongresshall, Örebro
  • Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Webbadress: http://www.barnrattsdagarna.se/

Temat på Barnrättsdagarna 2020 är Varje barns rätt till utveckling. Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna som utställare. Dessutom håller Brottsoffermyndigheten i en föreläsning.

Föreläsningen handlar om barn som bevittnar brott. Många barn lever med våld i familjen. Nu föreslås att det ska bli straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Under seminariet berättar  Ulf Hjerppe och Fredrik Selin, båda jurister på Brottsoffermyndigheten, om vad lagförslaget innebär. Dessutom kommer Anna L Jonhed, universitetslektor vid Örebro universitet, att tala om vilka konsekvenser våldet kan få för barnen på kort och lång sikt.

Läs mer om Barnrättsdagarna och anmäl dig till arrangemanget.

Senast uppdaterad:2020-04-01
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå