Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020

Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.
  • Datum: måndag 23 november 2020
  • Plats: Digitalt arrangemang
  • Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Webbadress: http://www.barnrattsdagarna.se/

Temat på Barnrättsdagarna 2020 är Varje barns rätt till utveckling. Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna med en föreläsning.

Föreläsningen handlar om barn som bevittnar brott. Många barn lever med våld i familjen. Nu föreslås att det ska bli straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Under seminariet berättar Fredrik Selin, jurist på Brottsoffermyndigheten, om vad lagförslaget innebär.

Läs mer om Barnrättsdagarna och anmäl dig till arrangemanget.

Senast uppdaterad:2020-11-12