Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017

Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
  • Datum: tisdag 04 juli 2017
  • Tid: klockan 8.00-8.40
  • Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 i Visby

Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?

Dag och tid: tisdag 4 juli, klockan 08.00-08.40
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

För tio år sedan fick barn som bevittnat våld i familjen ett halvt erkännande som brottsoffer. De fick då bland annat rätt till statlig brottskadeersättning. Är dagens lösning tillräcklig i förhållande till de konsekvenser det får för barn att uppleva våld hemma?

Ungefär vart tionde barn i Sverige uppskattas bevittna våld i familjen. Hur påverkas de av våldet och hur påverkar det barnens psykiska och fysiska hälsa?

Brottsskadeersättning är ett sätt att ge utsatta barn upprättelse för vad de varit med om – är det tillräckligt? Vilka rättigheter och vilket stöd och skydd går barnen miste om när de inte får erkännande som målsägande? Hur förhåller sig den svenska lagstiftningen till FN:s barnkonvention?

Skulle det vara möjligt att gå ett steg längre och göra det brottsligt att utöva våld mot en närstående inför ett barn? Kan bevittnande av våld likställas med ett brott som är direkt riktat mot barnet?

Medverkande

Moderator: Ulf Hjerppe, Brottsoffermyndigheten

  • Annika Öster, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
  • Åsa Källström, professor, Örebro universitet
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
  • Marianne Ny, överåklagare, Åklagarmyndigheten


 

Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn

Dag och tid: onsdag 5 juli, klockan 09.10-09.50
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Att barn blir utsatta för brott är vanligare än många tror. Har skolpersonal kunskap om brott ökar möjligheten att kunna uppmärksamma och hjälpa utsatta barn. På seminariet visar Brottsoffermyndigheten webbplatsen Liten och trygg som riktar sig till förskolepersonal och andra som möter små barn.

Handledningen Liten och trygg ger kunskap om brott mot barn och om vissa yrkesgruppers skyldighet att anmäla oro för ett barn till socialnämnden. Med handledningen vill Brottsoffermyndigheten att vuxna vågar tänka på våld som en möjlig förklaring till att barn signalerar att de inte har det bra. För vissa barn kan vuxna på förskolan vara de enda som kan uppmärksamma och slå larm.

Under seminariet presenterar Brottsoffermyndigheten sin nya handledning och visar exempel från intervjuer med experter, spelfilmer och diskussionsövningar. Dessutom får deltagarna en inblick i de pedagogiska övningar om känslor och rättigheter som finns på webbplatsen.

Medverkande

  • Annika Öster, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
  • Linnea Åberg, jurist, Brottsoffermyndigheten


Senast uppdaterad:2017-04-28