Barn och unga som brottsoffer- forskning som ger praktisk nytta 2018

Brottsoffermyndigheten arrangerade en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenterade har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.
  • Datum: måndag 19 november 2018
  • Tid: 08.30-12.10
  • Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
  • Länk till programmet

Ur Programmet

Sara Landström, docent vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Hur får vi barn att berätta vad de har varit med om och hur bedömer vi vad vi får veta?

Tina Mattsson, filosofie doktor vid Socialhögskolan, Lunds universitet
Våld i barnavårdsutredningar – socialtjänstens ansvar och viljan att veta

Emelie Kankaanpää Thell, doktorand vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Barns rätt till delaktighet och inflytande – utgångspunkter och praktiska exempel

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.


Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 12.10. Mer information om tider hittar du i programmet.  


Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är den 15 november. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.


Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2019-04-08