Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm

Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.
  • Datum: onsdag 22 november 2017
  • Tid: Klockan 8.30-15.00
  • Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Länk till programmet

PROGRAM

Dagen inleds med en presentation av Brottsoffermyndighetens kunskaps- och forskningsöversikt om brottsutsatta barn och unga. Därefter följer presentationer av forskningsprojekt som på olika sätt belyser barn och unga som brottsoffer.

ANMÄLAN

Arrangemanget har genomförts och anmälningsformuläret är stängt.

FRÅGOR

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Maria Königsson via e-post  maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se eller telefon 090-70 82 03.

Senast uppdaterad:2018-01-12