Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm

Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.
  • Datum: onsdag 22 november 2017
  • Tid: Klockan 8.30-15.00
  • Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Program 22 november 2017

Dagen inleds med en presentation av Brottsoffermyndighetens kunskaps- och forskningsöversikt om brottsutsatta barn och unga. Därefter följer presentationer av forskningsprojekt som har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden och som på olika sätt belyser barn och unga som brottsoffer.

PROGRAM

Frukostseminarium

08.30  Registrering

08.45  Barn och unga som brottsoffer - en forsknings- och kunskapsöversikt
Anna Wergens, juris doktor, Brottsoffermyndigheten

09.30  Avslutning

Konferens

08.30  Registrering

10.00   Brottsoffermyndighetens verksamhet
Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

10.20  Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga
Anna Kaldal, docent vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

11.00  Paus

11.20  Våld i barnavårdsutredningar - socialtjänstens ansvar och viljan att veta
Tina Mattsson, filosofie doktor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

12.00  Lunch på egen hand

13.20  Ung, kär och våldsutsatt - våld i ungas nära relationer
Carolina Överlien, docent vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

14.00  Paus

14.20  Hur får vi barn att berätta vad de har varit med om och hur bedömer vi vad vi får veta?
Sara Landström, docent vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

PRAKTISK INFORMATION

Deltagandet är kostnadsfritt och för- och eftermiddagsfika ingår.
Programmet startar kl. 08.45 och avslutas kl. 15.00. Det är möjligt att delta i både frukostseminariet och konferensen eller i endast en av dem

ANMÄLAN

Anmälan görs senast den 6 november 2017.

Anmäl dig till arrangemanget.

FRÅGOR

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Maria Königsson via e-post  maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 03.

Senast uppdaterad:2017-07-10