Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019

Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.
  • Datum: torsdag 09 maj 2019
  • Tid: 08.30-12.10
  • Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2
  • Program

Ur Programmet

Tina Mattsson, filosofie doktor vid Socialhögskolan, Lunds universitet
Våld i barnavårdsutredningar – socialtjänstens ansvar och viljan att veta

Sibel Korkmaz, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet
Att vara ung och utsatt för våld i en nära relation – Omgivningens responser och ungas motstånd

Sara Landström, docent vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Hur får vi barn att berätta vad de har varit med om och hur bedömer vi vad vi får veta?

 

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer samt till forskare och politiker.


Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Konferensen startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 12.10. Mer information om tider hittar du i programmet.  


Anmälan

Anmälan är obligatorisk och sista anmälningsdagen är den 2 maj. Du anmäler dig till konferensen genom anmälningsformuläret.


Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic via e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 35.

Senast uppdaterad:2019-04-08