IBD 2012 - Referat, reflektioner och material

Onsdag 22 februari 2012 arrangerades för trettonde året en stor temadag kring aktuella brottsofferfrågor för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen, IBD. Drygt 400 personer deltog vid arrangemanget på Norra Latin i Stockholm.

Årets tema var ”Kunskap och konsekvens”. Programmet rymde många uppskattade föreläsningar som på olika sätt berörde temat. Förutom det gemensamma programmet i aulan erbjöds åtta seminarier där tillfälle gavs till ett mer aktivt deltagande. Programmet avslutades traditionsenligt med en stilla och stämningsfull ljusmanifestation.


Reportage från hela aulaprogrammet samt seminarium nr 1 vid IBD spelades in av UR Samtiden Kunskapskanalen.

Från några av föreläsningarna och seminarierna finns respektive föreläsares eget presentationsmaterial och ibland kommenterande referat och reflektioner från representanter från samverkande ideella organisationer som fungerade som seminarievärdar.

Senast uppdaterad:2020-02-03