Hitta rätt myndighet!

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ibland fel - här har vi listat länkar som hjälper dig att hitta rätt myndighet.
(Alla länkar öppnas i ett nytt fönster!)

Alkohol och droger
Utandningsprov för alkohol, drogtester - utförandet (Polisen)
Drogtester - analysen (Rättsmedicinalverket)

Anhållan
Vem har rätt att anhålla? (Åklagarmyndigheten)
Vem beslutar om häktning? (Åklagarmyndigheten)

Beslag
Vem har rätt att beslagta vid misstanke om brott? (Polisen)
Vad händer när åklagaren hävt beslaget? (Polisen)

Brottsofferfonden
Vem kan söka projektpengar från Brottsofferfonden? (Brottsoffermyndigheten)

Brottsutredning
Vem beslutar om att lägga ner en förundersökning? (Åklagarmyndigheten)
När leder en åklagare förundersökningen? (Åklagarmyndigheten)
Varför väcks inte åtal om brott har begåtts? (Åklagarmyndigheten)

Domar och lagar
Rättsinformation (Lagrummet)
Lagar (Riksdagen)
Hur överklagar man en dom? (Den domstol som skrivit domen/Sveriges Domstolar)
Hur får jag tag på en dom? (Domstolen/Sveriges Domstolar)

Ekonomisk brottslighet
Exempel på ekonomisk brottslighet (Ekobrottsmyndigheten)
Vem svarar på frågor om penningtvätt? (Ekobrottsmyndigheten)
Vem utreder mutor och korruptionsbrott?
(Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten)

Häkte

Att vara häktad (Kriminalvården)

Rättegång
Rättegångsskolan (Brottsoffermyndigheten)
Hur går en brottmålsförhandling till vid en tingsrätt? (Sveriges Domstolar)
Vilken domstol tillhör du? (Sveriges Domstolar)
Stöd inför rättegång för brottsoffer (Sveriges Domstolar)
Offentlig försvarare (Åklagarmyndigheten)
Offentligt målsägandebiträde (Åklagarmyndigheten)
Stöd inför rättegång för tilltalad (Sveriges Domstolar)
Stöd inför rättegång för vittne (Sveriges Domstolar)
Stöd vid rättegång av vittnesstöd (Brottsoffermyndigheten)
Vittna i rättegång (Åklagarmyndigheten)
Vem ger rådgivning inför rättegång? (Sveriges Domstolar)

Skadestånd och ersättning
Hur och var betalar man skadestånd? (Sveriges Domstolar)
Du som vill betala skadestånd (Kronofogden)
Hur får man ut sitt skadestånd? (Brottsoffermyndigheten)
Du som vill ha ut ditt skadestånd (Kronofogden)
Vem har rätt till brottskadeersättning? (Brottsoffermyndigheten)
Hur ansöker man om brottsskadeersättning?(Brottsoffermyndigheten)

Statistik
Hur många brott anmäls? (Brottsförebyggande rådet)

Straff och böter
Kriminalvården - om olika påföljder (Kriminalvården)
Ungdomar (under 18 år) (Statens institutionsstyrelse)
Mer om straff och böter (Polisen)
Strafföreläggande och dagsböter (Åklagarmyndigheten)
Åtalsunderlåtelse (Åklagarmyndigheten)
Hur betalar man sina böter? (Polisen)
Rättpsykiatrisk undersökning (Rättsmedicinalverket)
Hur länge finns ett brott i belastningsregistret? (Polisen)

Trafikbrott
Indraget körkort (Transportstyrelsen)

Utsatt för brott
Från anmälan till rättegång
 (Brottsoffermyndigheten)
Stöd för brottsoffer/vittne (Brottsoffermyndigheten)
Vem kan få målsägandebiträde? (Sveriges Domstolar)
Vem kan få målsägandebiträde? (Åklagarmyndigheten)
Särskild företrädare för barn (Åklagarmyndigheten)
Skadestånd och brottsskadeersättning (Brottsoffermyndigheten)
Vem kan få rättshjälp? (Sveriges Domstolar)

Åklagare
Vad gör en åklagare? (Åklagarmyndigheten)

Åtal/stämning
Vem beslutar om åtal? (Åklagarmyndigheten)
Senast uppdaterad:2020-07-10