Vad ska jag begära i skadestånd?

Polisen vill veta vad du kräver i skadestånd (ersättning från gärningspersonen) på grund av det brott du har utsatts för.

Dina krav (yrkanden) kommer polisen att skicka vidare till åklagaren. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen.

Om du är osäker på vilket belopp du ska kräva räcker det med att säga att du har anspråk på skadestånd. Du kan sedan återkomma med vilket belopp du begär efter att du har diskuterat frågan med åklagaren. Det måste göras innan rättegången.


Det här kan du kräva ersättning för:

Skadad eller förlorad egendom
Till exempel skadade kläder eller stulna saker. Det är bra om du kan skicka med kopia på inköpskvitton.


Kostnader

Det kan till exempel vara utlägg för sjukvård, samtalsterapi, resor, medicin och liknande. Skicka med kopia på kvitton.


Inkomstförlust
Skicka med kopia av intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan.


Sveda och värk
Fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Ersättningen är 2 600 kronor per månad (år 2020) om du är helt sjukskriven. Om du inte är sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning.


Kränkning
Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till. Allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Man kan inte få kränkningsersättning vid egendomsbrott.

Vid dessa vanliga typer av brott kan du yrka följande belopp:

Misshandel och rån av mindre grovt slag, 5 000 – 10 000 kr
Exempel: Ett par, tre slag i ansiktet och mot kroppen eller ett par, tre inte alltför hårda sparkar mot kroppen när någon står. Även vid rånhot utan fysiskt våld.

Misshandel och rån av lite grövre slag, 10 000 – 15 000 kr
Exempel: Grövre våld mot ansiktet eller hårda sparkar. Våld mot dig när du ligger ner. Våld med farligt tillhygge kan motivera ännu högre krav. Rån med farligt vapen.

Olaga hot, 5 000 – 15 000 kr
Muntligt eller skriftligt hot, 5 000 – 7 000 kr
Hot med livsfarligt vapen, 10 000 – 15 000 kr

Observera att det inte går att få kränkningsersättning vid stöld, bedrägeri eller skadegörelse.


Bestående skada
Om du har krav på ersättning för en bestående skada, till exempel ett ärr eller en nedsatt kroppsfunktion rekommenderar vi att du pratar med målsägandebiträdet, åklagaren eller att du besöker Trafikskadenämndens webbplats. Där finns en ärrtjänst där du kan se exempel på ärr och hur mycket de ger i ersättning.

Besök Trafikskadenämndens ärrtjänst

Läs mer
Mer om skadestånd
Mer om skillnaderna mellan olika ersättningar

Utförligare texter om nivåer för kränkningsersättning vid olika typer av brott finns i Brottsoffermyndighetens referatsamling

Senast uppdaterad:2021-03-19