Servicetelefon

Till servicetelefonen kan vem som helst vända sig med frågor som rör myndighetens verksamhet. Här kan brottsoffer få svar på frågor om ekonomisk kompensation men även om till exempel rätten till målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, kontaktförbud och rättegångsförfarandet.

Servicetelefon: 090-70 82 00, menyval 4, öppen måndag-fredag kl. 08.00-12.00.

 

Vilka frågor?
Många frågor handlar om vad det går att yrka i ersättning för en viss skada, hur myndighetens ansökningsblankett ska fyllas i och när någon kan ha rätt till brottsskadeersättning. Svar på några vanliga frågor hittar du under Frågor och svar.

Vem kan ringa hit?
Till servicetelefonen vänder sig främst brottsoffer men också advokater, studenter eller anhöriga till brottsoffer. Frågorna är av mycket skiftande karaktär och vi försöker ge så utförliga svar som möjligt. Om vi inte kan besvara en fråga hänvisar vi till annan myndighet eller organisation som bäst kan besvara frågan.

Frågor om redan pågående ärenden
På myndighetens brottsskadeenhet arbetar administrativ personal (beredningsassistenter) och jurister.

När en ansökan om brottsskadeersättning kommer in till Brottsoffermyndigheten delas ärendet ut till personal som bereder ärendet. När en sökande sedan vill fråga eller meddela något som har anknytning till sitt ärende kontaktas den handläggare som har hand om just det ärendet.

Värdefulla kontakter för myndigheten
En del som ringer till servicetelefonen är upprörda eller ledsna. Det är inte så konstigt med tanke på att det ofta handlar om människor som blivit utsatta för brott.

Vår uppgift är att i första hand hjälpa till med ersättningsanspråk men även att försöka informera om andras arbete för brottsoffer.

Kontakterna med brottsoffer är värdefulla för myndigheten. Genom berättelser om utsatthet får vi en unik inblick i hur situationen för brottsoffer är. Det gör oss också medvetna om hur väl lagstiftningen fungerar och om vad som kan och bör förbättras.

Du är alltid välkommen att kontakta Brottsoffermyndigheten!

Senast uppdaterad:2020-12-22