Nämndbeslut

När Brottsoffermyndigheten ska besluta i ärenden om brottsskadeersättning, där huvudfrågan är av principiell betydelse eller annars av större vikt, avgörs ärendet av Nämnden för brottsskadeersättning.

Nämnden sammanträder två till sex gånger per år. 

Beslut

Nedan finns beslut som är avgjorda från 2006.

2020

30 november 2020
5 oktober 2020
17 februari 2020

2019

30 september 2019
1 april 2019

2018

26 november 2018
19 februari 2018
4 juni 2018

2017

29 maj 2017
20 mars 2017
12 januari 2017

2016

20 december 2016
18 april 2016

2015

16 november 2015
1 juni 2015
20 april 2015

2014

17 november 2014
2 juni 2014
7 april 2014

2013

25 november 2013
3 juni 2013
25 februari 2013

2012

1 oktober 2012
4 juni 2012
27 februari 2012

2011

10 oktober 2011
11 april 2011
21 februari 2011

2010

29 november 2010
31 maj 2010
15 februari 2010

2009

9 november 2009
1 juni 2009
20 april 2009

2008

10 november 2008
19 maj 2008
11 februari 2008

2007

3 december 2007
29 oktober 2007
24 september 2007
28 maj 2007

2006

19 februari 2007
27 november 2006
22 maj 2006


Vilka sitter i Nämnden för brottsskadeersättning?

Senast uppdaterad:2021-02-22