Aktuella beslut i brottsskadeärenden

När Brottsoffermyndigheten ska besluta i ärenden om brottsskadeersättning, där huvudfrågan är av principiell betydelse eller annars av större vikt, avgörs ärendet av Nämnden för brottsskadeersättning.

Nämnden sammanträder tre till sex gånger per år. 

beslut Från och med december 2016

Beslut från och med december 2016 finns i Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling under rubriken "Nyheter".

 

Beslut till och med april 2016

Nedan finns beslut som är avgjorda från 2006 till och med april 2016.

2016

18 april 2016

2015

16 november 2015
1 juni 2015
20 april 2015

2014

17 november 2014
2 juni 2014
7 april 2014

2013

25 november 2013
3 juni 2013
25 februari 2013

2012

1 oktober 2012
4 juni 2012
27 februari 2012

2011

10 oktober 2011
11 april 2011
21 februari 2011

2010

29 november 2010
31 maj 2010
15 februari 2010

2009

9 november 2009
1 juni 2009
20 april 2009

2008

10 november 2008
19 maj 2008
11 februari 2008

2007

3 december 2007
29 oktober 2007
24 september 2007
28 maj 2007

2006

19 februari 2007
27 november 2006
22 maj 2006


Vilka sitter i Nämnden för brottsskadeersättning?

Senast uppdaterad:2019-01-10