Referatsamling

Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden i en referatsamling. Referatsamlingen finns både i tryckt version och i en digital version på webben.
Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den åttonde och senaste upplagan, för 2017, publicerades i december 2016. Den ersätter den förra upplagan från 2014.

Under rubriken Aktuella beslut finns ett supplement med de nya beslut som Nämnden för brottsskadeersättning fattat.

Nya referat presenteras också kontinuerligt i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev. Klicka på länken för att starta en kostnadsfri prenumeration.

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017
I en helt ny och omarbetad upplaga av Brottsoffermyndighetens referatsamling samlar myndigheten sin rättstillämpning vid ersättning för kränkning.

Läs den digitala versionen av referatsamlingen på webben.

Ladda ned referatsamlingen i fulltext som PDF-fil.

En tryckt version av referatsamlingen går att köpa via förlaget Norstedts Juridik. Boken kostar 212 kronor.
Beställ referatsamlingen. 

Här finns praktiska tips om hur du söker information i en PDF-fil.

Länk till förra upplagan av referatsamlingen, från 2014.

Senast uppdaterad:2018-05-31