Brottsoffermyndighetens referatsamling

Referatsamling

Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden i en referatsamling. Referatsamlingen finns både i tryckt version och i en digital version på webben.

 Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den nionde och senaste upplagan, för 2020, publicerades i november 2020. Den ersätter den förra upplagan från 2017.

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020

I en helt ny och omarbetad upplaga av Brottsoffermyndighetens referatsamling samlar myndigheten sin rättstillämpning vid ersättning för kränkning.
Ladda ned referatsamlingen i fulltext som PDF-fil.

Praktiska tips om hur du söker information i en PDF-fil. 

Besök den digitala referatsamlingen

Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling finns också i digitalt format. I den digitala versionen går det att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar.

Till den digitala referatsamlingen

Nya beslut

Brottsoffermyndigheten publicerar nya vägledande beslut på den digitala referatsamlingens webbbplats. De beslut som publiceras är fattade av Nämnden för brottsskadeersättning efter att den tryckta referatsamlingen lanserades hösten 2020.

Nya referat presenteras också kontinuerligt i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev. Prenumerera på Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev.

Beställ referatsamlingen

En tryckt version av referatsamlingen går inom kort att köpa via förlaget Norstedts Juridik. Boken kostar 230 kronor.
Beställ referatsamlingen.

Tidigare utgåva

Läs den tidigare utgåvan från 2017 av Brottsoffermyndighetens referatsamling.

Senast uppdaterad:2021-02-22