Försäkringsersättning

Om den som dömts för ett brott inte kan betala ett utdömt skadestånd bör brottsoffret undersöka möjligheten att få försäkringsersättning. Detsamma gäller om du inte vet vem som begått brottet.

Det är olika regler som gäller för skadestånd och försäkringsersättning vilket innebär att beloppen kan variera. Att du fått ett belopp utdömt i skadestånd betyder alltså inte alltid att du har rätt till samma belopp i försäkringsersättning.


Olika försäkringar
De flesta har någon försäkring som ersätter skador vid brott. Den egna hemförsäkringen kan ge ersättning vid till exempel stöld, misshandel och sexualbrott. Många har dessutom en olycksfallsförsäkring som kan ge ytterligare ersättning. Du kan också vara försäkrad via ett medlemskap i en fackförening och du bör därför även kontakta facket för besked. Många anställda omfattas av en försäkring i Afa Försäkring, som lämnar ersättning för personskador som har uppkommit i arbetet.


Försäkringsvillkoren
Rätten till försäkringsersättning bestäms i försäkringsvillkoren och kan variera mellan olika försäkringsbolag. Villkoren för de allra flesta försäkringarna innebär att du själv måste stå för ett visst belopp i självrisk. Andra försäkringsvillkor kan begränsa rätten till ersättning i vissa situationer. Det kan till exempel gälla våld i nära relation om du omfattas av samma försäkring som gärningspersonen, eller om du drabbas av brott när du är onykter.

Om du inte har någon försäkring eller om försäkringen inte täcker skadan helt kan du i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning.


Läs mer om skillnaderna mellan olika ersättningar

Senast uppdaterad:2021-01-14