Försäkringsersättning

Om den som dömts för ett brott inte kan betala ett utdömt skadestånd bör brottsoffret undersöka möjligheten att få försäkringsersättning. Detsamma gäller om man inte vet vem som begått brottet.

Det är olika regler som gäller för skadestånd och försäkringsersättning vilket innebär att beloppen kan variera. Att man fått ett belopp utdömt i skadestånd betyder alltså inte alltid att man har rätt till samma belopp i försäkringsersättning.


Olika försäkringar
De flesta har någon försäkring som ersätter skador vid brott. Den egna hemförsäkringen kan ge ersättning vid till exempel stöld, misshandel och sexualbrott. Många har dessutom en olycksfallsförsäkring som kan ge ytterligare ersättning. Man kan också vara försäkrad via sitt medlemskap i en fackförening och man bör därför även kontakta facket för besked. De flesta anställda omfattas av en arbetsmarknadsförsäkring, som lämnar ersättning för personskador som har uppkommit i arbetet.


Försäkringsvillkoren
Rätten till försäkringsersättning bestäms i försäkringsvillkoren och kan variera mellan olika försäkringsbolag. Villkoren för de allra flesta försäkringarna innebär att man själv måste stå för ett visst belopp i självrisk. Andra försäkringsvillkor kan begränsa rätten till ersättning i vissa situationer. Det kan till exempel gälla våld i nära relation om man omfattas av samma försäkring som gärningspersonen, eller om man drabbas av brott när man är onykter.

Om man inte har någon försäkring eller om försäkringen inte täcker skadan helt kan man i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning.


Läs mer om skillnaderna mellan olika ersättningar

Senast uppdaterad:2015-04-23