Utbetalning av brottsskadeersättning till underårig

Brottsskadeersättning betalas ut senast en vecka efter att beslut har kommit. När mottagaren är ett barn gäller särskilda regler.

Utbetalning av brottsskadeersättning till ett barn, dvs. en person under 18 år
Brottsoffermyndigheten sätter in ersättningen på ett bankkonto med överförmyndarspärr som har öppnats för barnets räkning. I undantagsfall kan ersättningen sättas in på ett bankkonto utan överförmyndarspärr, men i barnets namn.

Brottsoffermyndigheten underrättar överförmyndaren innan ersättningen betalas ut. Vid brott inom familjen eller om tillerkänd brottsskadeersättning överstiger ett prisbasbelopp sätts ersättningen alltid in på överförmyndarspärrat konto.


Överförmyndarspärrat konto
När Brottsoffermyndigheten sätter in brottsskadeersättningen på det överförmyndarspärrade kontot skickas också en underrättelse till överförmyndaren i den kommun där barnet är bosatt. Överförmyndaren måste godkänna eventuella uttag. Spärren tas automatiskt bort när barnet blir 18 år.

Senast uppdaterad:2017-11-30