Om du drabbats av en terroristattack

Om du blivit drabbad i samband med ett terroristbrott – i Sverige eller utomlands – bör du veta följande:

Kontakta polisen och ditt försäkringsbolag

Har du befunnit dig i omedelbar närhet till platsen för en terroristattack kan du ha varit utsatt för brott. Du kan ha rätt till ersättning i form av skadestånd, försäkringsersättning eller statlig brottsskadeersättning. Polisutredningen och dokumentation av skadorna kan vara avgörande för din rätt till ersättning.

Börja med att kontakta polisen och anmäl att du blivit utsatt för brott i samband med attacken. Gör också en anmälan till ditt försäkringsbolag. Dokumentera även eventuella skador och kostnader som du har fått till följd av händelsen.

Om brottet skedde i Sverige – ring 114 14.

Om brottet skedde utomlands är det i första hand ortens polis du ska vända dig till. Nödnumret 112 gäller i hela EU om du behöver ringa ambulans, polis eller räddningstjänst. Om du reser utanför EU kan det vara bra att innan avresa ta reda vilket nödnumret är i det aktuella landet och lägga in det i mobiltelefonen.

Behöver du vård eller stöd?

Om du befinner dig i Sverige: Ring 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 om du behöver vård eller stöd. Där får du hjälp med att hitta rätt vård eller möjlighet att tala med någon om dina egna eller dina närståendes reaktioner. Du kan även få stöd och vård via din arbetsgivare. Försäkringar ger också ofta rätt till krisstöd.

Du kan också få medmänskligt stöd av Brottsofferjouren. Ring 0200-21 20 19 eller besök http://www.brottsofferjouren.se/ för att få information om vart du kan vända dig.

Om du befinner dig utomlands kan du få hjälp av ambassaden eller ett konsulat att komma i kontakt med anhöriga i Sverige och med sjukvården eller myndigheter i det land där du är. På Utrikesdepartementets webbplats finns kontaktuppgifter till alla ambassader och konsulat. Utrikesdepartementet har också en app som heter Resklar där det bland finns råd och tips vid behov av hjälp under resa och viktiga telefonnummer.

Behöver du ytterligare information?

Om ett allvarligt terroristbrott inträffar i Sverige lämnas information via polisens webbplats, www.polisen.se och via www.krisinformation.se.

Svenska ambassader har en sida med reseinformation för varje land där det ingår ett stycke om terrorism. Där lyfter ambassaden bland annat fram den bedömning om hotbild som eventuellt finns för landet, aktuella händelser och ger allmänna råd till svenska resenärer. Information från Sveriges ambassader går att nå via Utrikesdepartementets webbplats och i appen Resklar.

Att prata med barn om händelsen

Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor.
Läs mer på Bris webbplats.

Du kan ha rätt till ersättning

Om du blivit utsatt för brott i Sverige eller utomlands kan du ha rätt till olika former av ersättning för dina skador. Ersättningen kan bestå i skadestånd från gärningspersonen, ersättning från försäkringar (till exempel hemförsäkringens överfallsskydd och olycksfallsförsäkringar), eller statlig brottsskadeersättning.

Har du blivit utsatt för terroristbrott inom EU kan statlig ersättning ofta lämnas i det land där brottet begicks. Om du bodde i Sverige när du blev utsatt för brott kan du ha rätt till svensk brottsskadeersättning även om brottet skedde i ett annat land, inom eller utanför EU. Även om du har rätt till ersättning i ett annat EU-land kan du alltid ansöka hos Brottsoffermyndigheten, som då hjälper dig i kontakterna med det andra landet.

Svensk brottsskadeersättning lämnas bara om skadan inte täcks av annan ersättning.  Det innebär att skadestånd, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning från en annan stat som kan bli betald räknas av från brottsskadeersättningen. En förutsättning för svensk brottsskadeersättning är också att polisutredning och eventuell rättegång är avslutad.

Har du frågor angående din rätt till ersättning kan du ringa Brottsoffermyndighetens servicetelefon på 090-70 82 00.

Mer information om brottsskadeersättning.

 

 

Senast uppdaterad:2018-03-13