Anvisningar e-ansökan om brottsskadeersättning

För att kunna fylla i hela ansökan vid ett tillfälle måste du ha några handlingar och uppgifter tillgängliga. Om du saknar någon uppgift går det bra att skriva ”vet ej”. Du kan dock bli tvungen att komplettera dessa uppgifter i efterhand.

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada eller kränkning

 • En e-legitimation för den som ansöker om brottsskadeersättning
 • Brottsoffrets personnummer och kontaktuppgifter
 • Kontonummer
 • Uppgifter om brottet, polisanmälan och domstolsprövning
 • Uppgifter om skadestånd och försäkring
 • Uppgifter om sjukvård och sjukskrivning
 • Uppgifter om vad brottsoffret begär ersättning förAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada

 • En e-legitimation för den som ansöker om brottsskadeersättning
 • Brottsoffrets personnummer och kontaktuppgifter
 • Kontonummer
 • Uppgifter om brottet, polisanmälan och domstolsprövning
 • Uppgifter om skadestånd och försäkring
 • Uppgifter om sjukvård och sjukskrivning
 • Uppgifter om vad brottsoffret begär ersättning för
 • Uppgift om gärningspersonen rymt från en anstalt
 • Uppgift om arbetssituation och ekonomiska förhållandenAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott

 • En e-legitimation för den som ansöker om brottsskadeersättning
 • Barnets personnummer och kontaktuppgifter
 • Uppgifter om brottet, polisanmälan och domstolsprövningAnsökan om kostnader för dödsbo

 • En e-legitimation för den som ansöker om brottsskadeersättning
 • Den avlidnes personnummer
 • Kontonummer
 • Uppgifter om brottet, polisanmälan och domstolsprövning
 • Uppgifter om skadestånd och försäkring
 • Uppgifter om vad dödsboet begär ersättning förBegäran om omprövning av tidigare beslut

 • En e-legitimation för den som begär omprövning
 • Brottsoffermyndighetens diarienummer för det ärende som ska omprövas
 • Brottsoffrets kontaktuppgifter
Senast uppdaterad:2013-05-14