Elektronisk ansökan, brottsskadeersättning

Elektronisk ansökan om brottsskadeersättning kan göras i ett elektroniskt formulär som skickas till Brottsoffermyndigheten.

Ansökningsformuläret fylls i på din dator och skickas in till Brottsoffermyndigheten direkt via internet. Bilagor, till exempel polisanmälan, dom och försäkringsbeslut, kan bifogas det elektroniska ansökningsformuläret.

Ha alla handlingar till hands
För att kunna fylla i hela ansökan vid ett tillfälle måste du ha handlingar och uppgifter tillgängliga. I själva ansökningsformuläret finns sedan anvisningar som guidar dig steg för steg.

Information om vad en ansökan ska innehålla

E-legitimation
För att ansöka om ersättning måste du ha en personlig e-legitimation. Med hjälp av e-legitimationen kan du logga in på Mina sidor och komma åt ansökningsformuläret. E-legitimationen används också för att signera ansökan. Läs mer om e-legitimation.

Mina sidor
Ansökningsformuläret finns i Mina sidor. Du har möjlighet att spara eller avbryta ansökan när du vill. Ansökan sparas dock maximalt fem dagar. Om du väljer "Avbryt" sparas inte ansökan. Om blanketten är öppen i två timmar utan att redigeras avbryts ansökningsförfarandet.

Logga in på Mina sidor för att göra en ansökan om brottsskadeersättning.

Senast uppdaterad:2020-06-01