Pressmeddelanden

  • Högre ersättning till kvinnor utsatta för upprepat våld i nära relation

    2021-05-05 Brottsoffermyndigheten har beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid kvinnofridsbrott. Det är framför allt den skärpta synen på brottsligheten som är anledningen till höjningen.

  • Ny utbildning för elever om frivilligt sex

    2021-02-08 Brottsoffermyndigheten lanserar en ny lärarhandledning och webbutbildning för att öka kunskapen i skolan om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Frågan om hur samtycke och frivillighet kan ingå i undervisningen är aktuell. Förra veckan beslutade regeringen om läroplansändringar för kunskapsområdet sex och samlevnad.

Senast uppdaterad:2012-03-16