Pressmeddelanden

  • Ny webbplats ska guida brottsoffer

    2020-01-08 Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden. Där går det att få information som är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.

Senast uppdaterad:2012-03-16