Pressmeddelanden

 • Dubbel vinst för Brottsoffermyndighetens kampanj

  2019-11-07 Brottsoffermyndighetens filmer och webbplats om den nya sexualbrottslagstiftningen belönades båda med förstapriser i tävlingen Publishingpriset. Bidragen tävlade i kategorierna kampanjsajter och opinionsbildningsfilmer.

 • Polisman och hans familj får brottsskadeersättning för mordförsök

  2019-10-24 En polis i Västerås och hans familjemedlemmar får 100 000 kronor vardera i kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten efter att deras hus blivit beskjutet med automatvapen. Myndigheten anser att familjemedlemmarna varit utsatta för försök till mord. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

 • Tystna inte – en ny webbplats om hot och hat

  2019-05-07 Brottsoffermyndigheten lanserar i dag webbplatsen tystnainte.se. Webbplatsen ger information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

 • Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga

  2019-03-11 Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.

Senast uppdaterad:2012-03-16