Genomförda arrangemang

Här nedan finns program till några av Brottsoffermyndighetens arrangemang som redan genomförts.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring något av arrangemangen - här finns aktuella kontaktuppgifter!

 • Temadag Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten, Göteborg

  2019-12-06 Brottsoffermyndigheten anordnar temadagen Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten i Göteborg den 6 december 2019.

 • Webbsänd temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen

  2019-11-20 Brottsoffermyndigheten webbsänder en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.

 • Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Sundsvall

  2019-11-20 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.

 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2019, Stockholm

  2019-11-11 Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 11-12 november i Stockholm.

 • Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Växjö

  2019-10-30 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Växjö om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.

 • Brottsoffermyndighetens jubileumskonferens

  2019-10-15 Brottsoffermyndigheten firar 25 år som myndighet. Detta högtidlighålls genom en jubileumskonferens på Norra Latin i Stockholm tisdagen den 15 oktober.

 • Riva hinder, temadag i Umeå

  2019-10-14 Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är samhällets bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning. Riva hinder äger rum i Umeå men sänds också via webben.

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden hösten 2019

  2019-10-01 Den 1 oktober 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Luleå

  2019-09-25 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.

 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2019

  2019-07-02 Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning

 • Brottsoffermyndigheten på Victim Support Europes konferens 2019

  2019-06-13 Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Victim Support Europes årliga konferens. Föreläsningen har titeln Free will only - new law on sexual offences and awareness raising campaign.

 • Brottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019

  2019-06-12 Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten genomförde hösten 2018 om den nya sexualbrottslagstiftningen.

 • Temadag om hatbrott, Göteborg 2019

  2019-06-11 Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.

 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019

  2019-05-09 Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.

 • Barnrättsdagarna

  2019-04-09 Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.

 • Brottsoffermyndigheten medverkar på FN-konferens i New York

  2019-03-11 Brottsoffermyndigheten medverkar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten på ett sidoevent till FN-konferensen Commission on the Status of Women’s (CSWs) 63:e möte i New York.

 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

  2019-03-06 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts.

 • Internationella Brottsofferdagen 2019

  2019-02-22 Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.

Senast uppdaterad:2012-02-22