Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2017

Den 1 april 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
  • Datum: lördag 01 april 2017
  • Plats:

Det är möjligt att söka medel för brottsofferinriktade projekt och forskningsprojekt. Den övergripande målsättningen ska vara att uppmärksamma och öka kunskapen om brottsoffer eller att förbättra bemötandet av eller stödet till brottsoffer.

Mer information

Brottsofferinriktade projekt
Forskningsprojekt 

Senast uppdaterad:2017-02-08