Internationella Brottsofferdagen 2017

Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.
  • Datum: onsdag 22 februari 2017
  • Tid: klockan 8.30-16.30
  • Plats: Norra Latin i Stockholm
  • Länk till programmet

Arrangemanget är fullsatt!

Årets program är det artonde i ordningen och erbjuder ett antal aulaföreläsningar och valbara seminarier. Huvudtalare är Paul Iganski, professor vid Lancaster University, Storbritannien. Hans forskningsfält omfattar bland annat hatbrott, våld, inverkan på offret och viktimologi.

Arrangemanget gästas även av två norska forskare Jon-Håkon Schultz och Åse Langballe, forskare vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo. De håller en föreläsning med rubriken "Rätt hjälp i rätt tid: traumatiserade ungdomars erfarenheter i möte med polis och skola efter massakern på Utøya".

Dessutom föreläser Sara Landström, docent vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet om hur barns utsaga bedöms i en rättsprocess. Ett antal valbara seminarier kommer också att erbjudas.

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, talar under dagen.

Välkommen till en inspirerande utbildningsdag!

Anmälan

Arrangemanget är fullsatt och anmälningsformuläret är stängt.

Program

08.30 Registrering med smörgås och kaffe

09.00 Välkomna, Brottsoffermyndigheten

09.15 Supporting victims of hate violence: the significance of understanding how hate hurts, Paul Iganski, professor, Lancaster University

10.15 Barns tillförlitlighet och trovärdighet, Sara Landström,
docent, Göteborgs universitet

10.55 Paus med frukt

11.25 Parallella seminarier

12.15 Lunch på egen hand

13.30 Parallella seminarier

14.20 Paus med kaka och kaffe

14.50 Rett hjelp til rett tid: Traumatiserte ungdommers erfaringer
i møte med politi og skole etter å ha overlevd massakren på
Utøya
. Åse Langballe, och Jon-Håkon Schultz, Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo.

15.40 Sluta aldrig att gå, Christina Rickardsson, författare och
företagare

16.10 Slut för denna gång

Parallella seminarier

Väl bland sju parallella seminarier på förmidagen och eftermiddagen. Mer information om seminarierna får du i programmet.

Målgrupp

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta. 
 

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Programmet startar med registrering och fika kl. 08.30 och avslutas kl. 16.10. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kr för att täcka administrativa kostnader.
 

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Ivona Begic.

Telefon: 090 70 82 35 E-post: ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se

 

Senast uppdaterad:2017-01-25