Grundutbildning för nya volontärer

Brottsofferjouren Uppsala län har genomfört en grundutbildning för nya volontärer. Legitimerade psykologen Philippa Borg anlitades för sex timmar för att undervisa i samtalsmetod.
Brottsofferjouren Uppsala län genomförde en grundutbildning för nya volontärer. Utbildningen genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och omfattade sju utbildningstillfällen med två obligatoriska hemuppgifter.

Information om utbildningen publicerades på Brottsofferjourens hemsida och hos Volontärbyrån. En annons publicerades i Uppsala Nya Tidnings extrabilaga som kom ut i samband med Kulturnatten. Det trycktes upp 5 000 exemplar utöver tidningsbilagan som delades ut under Kulturnatten som en programtidning. Inför utbildningen bytte jouren även ut de vanliga pluggannonserna mot annonser inriktade på rekrytering. Samordnarna och styrelsen satte även upp affischer och lade ut broschyrer på offentliga platser i jourens alla sex kommuner. Rekryteringstillfällen anordnades också på två campusområden inom Uppsala universitet.

Utbildningsmaterialet bestod av ”Handboken för stödpersoner och vittnesstöd” från Brottsofferjouren Sverige. Jouren köpte även in två exemplar av boken ”Samtal och möten” för att använda som kompletteringsuppgift till samtalsmetoden.Projektansvarig:
Brottsofferjouren Uppsala län

Senast uppdaterad:2016-10-25