Grundutbildning för nya stöd- och vittnesstödspersoner

Brottsofferjouren Helsingborg har genomfört en grundutbildning för nya stöd- och vittnesstödspersoner. Grundutbildningen omfattade nio träffar på totalt 30 timmar.
Varje träff hade ett särskilt tema, till exempel informerade en representant från RFSL om bland annat normaliseringsprocessen och en representant från Brottsoffermyndigheten berättade om skadestånd och brottsskadeersättning.

Utöver de 30 studietimmarna tillkom åtta timmars obligatorisk praktik. Brottsofferjouren Helsingborg fick sex nya stödpersoner och Brottsofferjouren Ängelholm fick två nya volontärer. Utbildningen var även öppen som fortbildning för jourens redan aktiva. Även styrelsen deltog vid enstaka tillfällen.

Brottsofferjouren Ängelholm och Landskrona erbjöds deltagande i mån av plats.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Helsingborg

Senast uppdaterad:2016-10-25