Framställning av information på flera språk

Guldstadens kvinnojour har framställt och marknadsfört informationsmaterial på flera språk.
Guldstadens kvinnojour i Skellefteå ville förnya sitt informationsmaterial samtidigt som de hade behov att översätta informationsmaterialet till andra språk än svenska. Föreningen beviljades medel för att översätta och trycka informationsmaterial på 15 olika språk. Jouren valde att uppdatera sin webbplats med information på engelska och franska samt ta fram tre olika typer av informationsmaterial.

Den första är en broschyr av dragspelsmodell med samma information på ett flertal språk. I broschyren uppmanas kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation att vända sig till kvinnojouren för att få hjälp. Den andra är en fyrsidig broschyr i A5- format med en bred målgrupp. Den innehåller information om hur vanligt det är att en kvinna blir utsatt för våld i en nära relation, vad kvinnojouren erbjuder för stöd samt vad alla kan göra om de misstänker att någon är utsatt för våld. Broschyren kan lämnas till våldsutsatta kvinnor, socialtjänsten, sjukvården, polisen och allmänheten. Den tredje broschyren innehåller kortfattad information om våld i nära relationer samt kontaktuppgifter till jouren.

Föreningen har valt att sprida materialet till många olika verksamheter för att säkerställa att så många som möjligt nås av informationen. Broschyrerna har spridits till vårdcentraler, psykiatrin, akutmottagningen, kvinnokliniken, mödravården, polisen, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, Migrationsverket, biblioteket, trossamfund, skolor med SFI- undervisning och på festivaler.

Projektansvarig:
Guldstadens kvinnojour i Skellefteå

Senast uppdaterad:2016-09-02