Att bredda sin målgrupp - Information till äldre våldsutsatta kvinnor

Kvinnojouren i Norrköping arbetar för att nå äldre kvinnor som blir utsatta för våld.

Kvinnojouren i Norrköping ville nå en grupp av kvinnor som enligt forskningen är utsatta för våld i nära relation men som inte är benägna att söka hjälp, nämligen äldre våldsutsatta kvinnor. För att nå ut med information om att målgruppen kan söka hjälp hos kvinnojouren startade föreningen projektet ”Tantjouren”. Projektet har beviljats delfinansiering av Brottsofferfonden och består av flera olika insatser. Kvinnojouren startade cafékvällar dit äldre kvinnor var välkomna. För att nå ut till så många som möjligt valde föreningen att annonsera om cafékvällarna i lokaltidningen. Jouren har också tagit fram informationsmaterial som riktar sig till äldre våldsutsatta kvinnor. Materialet har till exempel spridits via PRO- föreningar, vårdcentraler, äldreboenden och frisörsalonger. Dessutom finns nu en särskild sida på föreningens webbplats med information som vänder sig till äldre kvinnor.  

 

Webbsida:

www.kvinnohuset.se

Projektansvarig:
Kvinnojouren i Norrköping

Senast uppdaterad:2018-07-02