Bioreklam och annonsering

Motala kvinnojour har genomfört en informationssatsning för att öka kännedom om jouren genom att ta fram en reklamfilm samt annonsering i lokala tidningar.
Motala kvinnojour har genomfört en informationssatsning för att öka kännedom om jouren. Målsättningen var att både allmänheten och våldsutsatta kvinnor skulle nås av informationen. För att uppnå det tog kvinnojouren fram en reklamfilm om sin verksamhet. Filmen visades på biografen Royal i Motala under en längre tid. Filmerna som reklamen kopplades till hade god publiktillströmning. Reklamfilmen togs fram av SF och Annonsbokning enligt jourens önskemål. Under samma tidsperiod marknadsförde jouren sin verksamhet i de lokala tidningarna. I annonserna gavs en kort presentation om jourens verksamhet inklusive kontaktuppgifter och information om en kommande studiecirkel i jourens regi. Kvinnojouren upplevde att kampanjen resulterade i att fler personer fick kännedom om jourens verksamhet och att fler anmälde intresse till studiecirkeln i annonsen.

Webbsida:
www.motalakvinnojour.se

Projektansvarig:
Motala kvinnojour

Senast uppdaterad:2016-09-02