Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen 2018

Nedan följer ett urval av arrangemang som genomfördes för att uppmärksamma den Internationella Brottsofferdagen 2018 med medel från Brottsofferfonden.
Brottsofferjouren Helsingborg
Den 22 februari 2018 uppmärksammade Brottsofferjouren Helsingborg den Internationella Brottsofferdagen. Dagen inleddes av föreningens ordförande och följdes av två föreläsningar. Den första föreläsningen hade titeln ”Skärpning av sexualbrottslagstiftningen – styrkor och svagheter” och hölls av Margita Åhsberg, chefsrådman, Hon gav sin syn på de föreslagna ändringarna och diskuterade frågor som ”Kommer förslagen att leda till fler fällande domar?” och ”Vad innebär ett särskilt oaktsamhetsansvar i praktiken?”.

Den andra föreläsningen gavs av Jenny Westerstrand, Roks ordförande, på temat ”Den mest utsatta gruppen”. I sin föreläsning satte hon fokus på våld i nära relationer, våld i namn av heder och barn vars ena förälder misshandlar barnets andra förälder. Westerstrand problematiserade även skiftningar över tid i synen på ”den våldsutsatta”, utifrån mediala diskurser, utredningar och vissa reformer – rättsliga såsom de socialpolitiska.

Cirka 60 personer deltog under dagen. 

Brottsofferjouren Uppsala län
Brottsofferjouren Uppsala län uppmärksammade den 22 februari 2018 den Internationella Brottsofferdagen. I samarbete med Tierps kommun, som är en av jourens upptagningskommuner, anordnade jouren en föreläsning och ett panelsamtal med temat ”Stöd till brottsutsatta med funktionsnedsättning”. Inbjudna föreläsare var Funktionsrätt Sveriges ordförande, en polis från kommunen och en representant från Region Uppsala. Samtliga föreläsare fokuserade på utsatthet vid funktionsnedsättning utifrån sina olika perspektiv.

Inför föreläsningarna spreds information och inbjudan brett inom jourens kontaktnät genom e-post. Jouren publicerade även en annons i Uppsala Nya Tidning. Ett pressmeddelande om eventet skickades ut ett par dagar innan vilket resulterade i att Uppsala Nya Tidning närvarade med en reporter som intervjuade Brottsofferjouren Uppsala läns ordförande, föreläsarna och en stödperson. Tidningen publicerade en artikel om eventet.

Under eventet närvarade cirka 25 personer. Deltagarna bjöds på kaffe och tårta och informationsmaterial delades ut.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg
Brottsofferjouren Bohus- Norra Älvsborg anordnade på den Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2018 en föreläsning på Bohusläns museum med ståupparen, poeten och författaren Zinath Pirzadeh. Föreläsningen hade rubriken ”Se upp – här kommer mångfalden”. Syftet med föreläsningen var att dels uppmärksamma den Internationella Brottsofferdagen, dels att ge de närliggande jourernas stödpersoner och vittnesstöd samt allmänheten kunskaper och väcka tankar om vad som är bra att tänka på i möte med personer från andra kulturer.Föreläsningen genomfördes i samverkan med Uddevalla kommun, Vuxenskolan Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän och Bohusläns museum.

Evenemanget marknadsfördes i lokaltidningen, på Vuxenskolans webbplats, Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborgs webbplats och Facebooksida samt på Bohusläns museums webbplats. Zinath Pirzadeh intervjuades i SR Radio Väst innan föreläsningen. Affischer om föreläsningen och internationella brottsofferdagen fanns på samtliga bibliotek i Uddevalla.

Cirka 100 personer deltog i evenemanget.

Projektansvarig:
Lokala brottsofferjourer

Senast uppdaterad:2019-06-24