Arrangemang i samband med Internationella Brottsofferdagen 2016

Nedan följer ett urval av arrangemang som genomfördes för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen 2016 med medel från Brottsofferfonden.
Brottsofferjouren Östra Östergötland

Brottsofferjouren Östra Östergötland uppmärksammade Internationella Brottsofferdagen 2016 genom att anordna en föreläsning för allmänheten. Föreläste gjorde Stefan Holgersson som är polis, forskare inom polisfrågor och författare. Föreläsningen genomfördes på stadsbiblioteket i Norrköping. Biblioteket hjälpte till med att trycka upp affischer inför föreläsningen. Utöver det annonserade jouren om evenemanget på olika sociala medier. Jouren blev även inbjuden till lokalradion den morgon som Internationella Brottsofferdagen ägde rum och kunde då göra reklam för kvällens föreläsning. Nästan 100 personer deltog.

Utöver föreläsningen hade jouren en utställning i entrén till stadsbiblioteket under hela veckan. Utställningen beskrev rättsprocessen med bilder och text. Dessutom sålde ett lokalt konditori även en speciellt framtagen ”brottsofferbakelse” i två veckor.

Brottsofferjouren Hässleholm, Osby och Perstorp


Brottsofferjouren Hässleholm, Osby och Perstorp uppmärksammade Internationella Brottsofferdagen 2016 genom att anordna en föreläsning för allmänheten. Jouren annonserade i en av lokaltidningarna och cirka 100 personer deltog. Ett femtontal poliser från närliggande område beviljades ledighet för att närvara på föreläsningen.

Föreläste gjorde Emma Jangestig, vars två barn mördades i Arboga 2008. Lokaltidningarna och lokalradion gjorde reportage från arrangemanget.


Projektansvarig:
Lokala brottsofferjourer

Senast uppdaterad:2016-08-29