Bli vittnesstöd

Som vittnesstöd bidrar du till att skapa trygghet för brottsoffer och vittnen som ska vara med på en rättegång. På så vis medverkar du till att domstolarna får bättre förutsättningar under rättsprocessen och till att brottsoffer och vittnen får ett bra bemötande i en allvarlig situation.

Vad gör ett vittnesstöd?

Ett vittnesstöd ger praktisk information och medmänskligt stöd till vittnen och brottsoffer som ska vara med på en rättegång. Som vittnesstöd kommer du bland annat att informera om hur en rättegång går till, hur det ser ut i rättssalen, och om olika ersättningsformer för vittnen och brottsoffer. Det medmänskliga stödet består till största del av att vara sällskap till och samtala med vittnen och brottsoffer.

Du ger stöd i direkt samband med huvudförhandlingen i domstolens lokaler. Det vill säga både före, efter och i mån av tid även under huvudförhandlingen. På de flesta domstolar finns särskilda vittnesstödsrum där du kan sitta avskilt tillsammans med personen du ger stöd till.

Du arbetar vanligtvis två gånger i månaden på kontorstid. I de flesta fall antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Du bestämmer själv vilka dagar och hur många pass du vill ta på dig. Arbetet är ideellt och ditt engagemang är oavlönat.

Så blir du vittnesstöd

För att bli vittnesstöd måste du gå en grundutbildning som anordnas av en ideell organisation som bedriver vittnesstödsverksamhet. På de flesta orter är det den lokala brottsofferjouren. För att ännu fler ska kunna utbilda sig till vittnesstöd arbetar Brottsoffermyndigheten i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige med att ta fram en webbutbildning för nya vittnesstöd.

I dagsläget är utbildningen totalt cirka 30 timmar. Den består av föreläsningar om till exempel den svenska rättsprocessen, brottsofferkunskap och bemötandefrågor. I utbildningen ingår även praktik på domstolen tillsammans med ett erfaret vittnesstöd. Innan du börjar ditt engagemang som vittnesstöd ska du underteckna ett moraliskt tystnadslöfte. Tystnadslöftet innebär att du inte får föra vidare information som du fått under uppdraget. Löftet gäller även efter att du har slutat som vittnesstöd.

Du behöver inte några särskilda förkunskaper för att bli vittnesstöd, men det krävs en personlig lämplighet. Den bedöms av de som håller i utbildningen, exempelvis genom personliga intervjuer. Du ska också lämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Brottsoffermyndigheten och berätta vid vilken tingsrätt du skulle vilja engagera dig så ger vi dig de kontaktuppgifter du behöver. Du kan också ta kontakt med den lokala vittnesstödsverksamheten i din stad.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till domstolarna hittar du på Sveriges Domstolars webbplats - klicka på "Hitta domstol".

Kontaktuppgifter till Brottsofferjouren Sverige hittar du på http://www.brottsofferjouren.se

Vittnesstödsverksamheten i Uppsala bedrivs av den ideella föreningen Vittnesstöden Uppsala med kontaktuppgifter på http://vittnesstodenuppsala.se/

Vittnesstödsverksamheten i Norrköping bedrivs av den ideella föreningen Brottsofferjouren Östra Östergötland med kontaktas via boj.norrkoping@telia.com

Vittnesstödsverksamheten i Linköping bedrivs av den ideella föreningen Brottsofferjouren Linköping med kontaktas via boj-linkoping@telia.com

I Malmö är Brottsoffermyndigheten ansvarig för vittnesstödsverksamheten och du kan kontakta Karin Lindberg som är vittnesstödssamordnare på
Telefon: 090-70 82 18
E-post: karin.lindberg@brottsoffermyndigheten.se

Brottsoffermyndigheten har aktuell information om och kontaktuppgifter till vittnesstödsverksamheterna i landet. Kontakta Aistė Ornatavičiūtė, myndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten, för mer information:
Telefon: 090-70 82 76
E-post: aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer

Vittnesstöd i domstol
Vill du bli vittnesstöd 
Mer om vittnesstöd

Senast uppdaterad:2021-02-16