Uppstart av stödcentrum för unga brottsoffer

Polismyndigheten i Dalarna har, tillsammans med Avesta och Hedemora kommuner, startat Stödcentrum Södra Dalarna.
I projektet anställdes en samordnare och socialrådgivare på 50 % och rum ställdes i ordning på polishusen i Avesta respektive Hedemora. En informationsbroschyr och en Powerpoint-presentation togs fram och projektet presenterades för bland annat Brå Hedemora, polisen, socialtjänsten, skolor samt öppenvården. Samordnaren blev också en del av en samverkansgrupp kring ungdomar i Hedemora. Dessutom anordnades en pressträff och projektet uppmärksammades i lokala medier.

Under projektet erbjöds unga brottsoffer i åldern 12-21 år i Hedemora och Avesta kommuner stöd. Kommunernas medlingsverksamhet utvecklades och blev en del av stödcentrum.

Efter projekttidens slut övergick projektet till att bli en del av av den ordinarie verksamheten med Avesta respektive Hedemora kommuner som huvudmän. Polismyndigheten i Dalarna står även fortsättningsvis för lokal på bägge orter.

Projektansvarig:
Polismyndigheten Dalarna

Senast uppdaterad:2017-06-12