Informationsbroschyrer om våld i nära relation

Ungdomsmottagningen i Falun har tryckt upp två informationsbroschyrer inom projektet Våld i nära relation.
Landstinget Dalarna, Ungdomsmottagningen Falun har tryckt upp nya exemplar av informationsbroschyrerna Om din partner slår dig och Att sätta gränser i en sexuell relation. Man har även omarbetat ett nybesöksformulär som är anpassat för ungdomar, där frågor om våld i nära relation samt kränkning på internet har tillkommit. Foldrarna finns i väntrummet och delas också ut vid olika typer av studiebesök.

Projektansvarig:
Ungdomsmottagningen Falun, Landstinget Dalarna

Senast uppdaterad:2013-11-06