Föreläsningar om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnojouren Märta har genomfört två halvdagsföreläsningar om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Dagarna inleddes med information om kvinnojourens arbete och deras projekt Familjefrid. Sedan föreläste Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt inom Bräcke Diakoni om mäns våld mot kvinnor och specifikt om våld mot funktionsnedsatta kvinnor. Föreläsningen bestod av både statistik och exempel.

Totalt deltog 122 personer från bl.a. hemtjänsten, äldre- och handikappomsorgen, hälso- och sjukvården, socialnämnden, svenska kyrkan och kvinnojourer.

Telefon: 0372-814 85
E-post: ljungby@roks.se
Webbplats: www.kvjmarta.se

Projektansvarig:
Kvinnojouren Märta

Senast uppdaterad:2013-11-06