Grundutbildning för nya jourkvinnor

Kvinnojouren Vändpunkten har genomfört en grundutbildning för nya jourkvinnor.
Utbildningen inleddes med allmän information om kvinnojourens arbete och uppdrag. Därefter följde nio tillfällen med olika ämnen, till exempel kvinnor med funktionsnedsättning, etik och moral, juridik, polisanmälan och kränkningar mot missbrukande kvinnor.

Som föreläsare anlitades bland annat yrkesverksamma som i sitt arbete möter brottsdrabbade, exempelvis polis, behandlingsassistent, psykoterapeut och jurist .

Telefon: 0650-122 85
E-post: kvinnojourenhudik@telia.com

Projektansvarig:
Kvinnojouren Vändpunkten, Hudiksvall

Senast uppdaterad:2017-08-16