Ideala brottsoffer

Teorin om ”ideala offer” lanserades av den norske kriminologen Nils Christie och dessa kännetecknas enligt honom av sex egenskaper.

De egenskaper Christie menar utmärker ett idealt brottsoffer är:

1. Offret är svagt.
2. Offret är involverat i en respektabel aktivitet.
3. Offret är på väg till en plats som han eller hon inte kan förebrås för.
4. Gärningspersonen är i förhållande till offret i överläge och kan beskrivas i negativa termer.
5. Gärningspersonen är okänd för offret och har ingen relation till offret.
6. Offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin ”offerstatus”.

Det finns en risk att personer som inte motsvarar bilden av ”ideala brottsoffer” kan ha svårare att få hjälp. Exempel på brottsdrabbade som inte beskrivas som ideala är en berusad man på krogen, hemlösa eller personer påverkade av droger.

Det är viktigt att komma ihåg att alla personer som har utsatts för brott har rätt till information, stöd och hjälp av samhället.

I verkligheten är varken offer eller gärningsperson alltid ”ideala” och de som utsatts för brott kan i själva verket har varit involverade i kriminella handlingar. Inte heller gärningspersoner uppfyller alltid helt den stereotypa bilden av en ”ideal gärningsperson”.

Senast uppdaterad:2012-05-02