Om du har en skuld till Brottsoffermyndigheten

Har du fått ett kravbrev från Brottsoffermyndigheten?
Kan du som är gärningsperson inte betala ett skadestånd – och varken du eller brottsoffret har en försäkring som täcker skadan – kan brottsoffret ansöka om brottsskadeersättning.

När brottsskadeersättning betalas ut tar Brottsoffermyndigheten med stöd av 28 § brottsskadelagen över brottsoffrets rätt till skadestånd. Detta kallas att Brottsoffermyndigheten har regressrätt. Regressrätten gäller enbart upp till det belopp som brottsoffret har fått i brottsskadeersättning.

Det är inte nödvändigt att det finns en dom på skadestånd – eftersom Brottsoffermyndigheten tagit över rätten till skadestånd kan myndigheten själv stämma en gärningsperson inför domstol för att fastställa skadeståndsanspråket. Vanligast är dock att myndigheten utövar regress i de fall där det redan finns en dom på skadestånd.

Kan du inte betala?
Brottsoffermyndigheten har betalat ut brottsskadeersättning till brottsoffret på grund av du inte har betalat det skadestånd som du dömts att betala. Om du inte kan betala eller inte hör av dig när du fått ett kravbrev kommer ditt ärende att efter påminnelse skickas till Kronofogden. Har du sedan tidigare andra skulder hos Kronofogden kan det även tänkas att ditt ärende skickas dit direkt. Du får i sådana fall en underrättelse om detta.

Myndigheten kan även ha betalat ut brottsskadeersättning trots att du har en pågående löneutmätning hos Kronofogden om du har så stora skulder att det skulle dröja flera år innan brottsoffret får sitt skadestånd betalt av dig den vägen.


Vilket belopp kan du betala?
Vill du påbörja en avbetalning direkt till oss istället för att ärendet finns hos Kronofogden kan du alltid kontakta oss för en diskussion. Kan du betala din skuld inom ett par år kan vi troligtvis godta ditt förslag utan inkomstredovisning (beroende på din ekonomiska situation). I annat fall måste du skicka in en sådan. Kan du inte skriva ut inkomstredovisningen via länken här nedan kan du kontakta myndigheten via telefon så skickar vi dig blanketter. För att återkalla från Kronofogden måste normalt någon form av avbetalning komma till stånd. Det lägsta beloppet vid betalning är 100 kronor per månad.

För att kunna göra en beräkning av ditt betalningsutrymme som återspeglar din ekonomiska situation är det viktigt att du fyller i blanketten noga. På blanketten finns även en förteckning över de uppgifter som vi vill att du styrker genom att bifoga handlingar. Vill du inte skicka originalhandlingar kan du skicka en kopia.

Vi beräknar ditt betalningsutrymme på samma sätt som Kronofogden men i vårt förslag på månadsbelopp kan vi dock acceptera ett något lägre belopp än det belopp Kronofogden skulle kunna utmäta. Genom att betala direkt till oss undviker du även kronofogdens grundavgifter på 600 kronor per år.

Lever du på försörjningsstöd kan vi godta en amorteringsplan på 100 kronor per månad. Den uppgiften kan du styrka genom att be om ett intyg om försörjningsstöd från socialtjänsten i din kommun och skicka in till oss. Det finns även andra situationer när vi kan godta amorteringsplaner på en låg nivå, exempelvis om du avtjänar ett fängelsestraff eller bedriver heltidsstudier med studiemedel som enda inkomstkälla.

Du kan sköta betalningarna med ett inbetalningskort som skickas ut varje månad eller genom autogiro. Vill du betala via autogiro kan du skriva ut autogiromedgivandet via länken nedan och skicka in till oss eller kontakta oss via telefon.

Har du frågor kan du nå oss på 090 - 70 82 77

Inkomstredovisning för beräkning av ditt betalningsutrymme (pdf)
Blankett för betalning via autogiro (pdf)


Vill du adressändra?
Har du en amorteringsplan hos oss är det viktigt att du meddelar direkt till oss när du flyttar. Skicka ett flyttkort, ring oss på 090 - 70 82 77 eller skicka ett e-postbrev till regressenheten@brom.se.

Senast uppdaterad:2018-01-18