Handbok - Barn som upplevt våld

En handbok från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.
Barn som upplevt våldSyftet med projektet var att ta fram metoder för kvinnojourernas barnverksamhet. Informationsinsamling gjordes via litteraturstudier, föreläsningar, studiebesök på kvinnojourer och andra verksamheter för barn som utsatts för våld samt intervjuer med forskare och praktiker på området.
 
En arbetsgrupp bestående av fyra jourkvinnor med lång erfarenhet av att ge stöd till barn på jour fungerade som informationskälla och bollplank när det gällde att få ett jourperspektiv på handbokens innehåll.
 
Handboken består av en diskussion och definition av kvinnojourernas uppdrag kring barn, ett teoriavsnitt där forskning på området våld mot barn presenteras, ett praktiskt avsnitt med beskrivningar av hur jourerna kan bygga upp och utveckla sitt stöd till barn samt information om lagstiftning, andra aktörer på området och litteraturtips.
 
Med handboken följer ett USB-minne med mallar, övningar och annat arbetsmaterial som kan användas i stödsamtal med barn. Roks har även utformat laminerade "känslokort" som kan användas i samtal med barnen.
 
Telefon: 08-442 99 30
E-post: info@roks.se
Webbplats: http://www.roks.se/

Projektansvarig:
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Senast uppdaterad:2016-09-02