Viktimologiska forskarkonferenser

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en konferens i Stockholm för forskare inom brottsofferområdet. Konferenserna är en mötesplats där forskare och doktorander kan knyta kontakter och ta del av den brottsofferforskning som pågår i landet.

Till konferenserna bjuds huvudtalare in och därefter har forskare på lägst doktorandnivå möjlighet att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Konferenserna innehåller föreläsningar och seminarier från flera olika vetenskapsområden.

Senast uppdaterad:2021-01-07