Når brottsskadeersättning offren för människohandel?

Brottsoffermyndigheten har på regeringens uppdrag undersökt om utbetalningar av brottsskadeersättning till personer i utlandet som utsatts för människohandel för sexuella ändamål i Sverige når offren.
I regeringsuppdraget ingick att beakta eventuella hinder för att utbetald brottsskadeersättning når brottsoffer och att föreslå åtgärder för att undvika sådana hinder.

En jämförelse har också gjorts av motsvarande rutiner i andra EU-länder och Norge.

BrOM kan konstatera att brottsskadeersättning som utbetalats med något undantag kommit offren till handa.

Läs mer om undersökningen, en sammanfattning av rapporten och rapporten i fulltext

Artikeln publicerad i Brottsoffermyndighetens digitala nyhetsbrev 1/2010, februari 2010

Senast uppdaterad:2012-06-07