Våld i familjen

Blir du slagen av din partner
eller slår någon av dina föräldrar dig?
Du kan anmäla det till polisen
och du kan få stöd av olika organisationer.

På polisens webbplats Kom till oss
finns mycket information
om våld i familjen.
På den här adressen
finns informationen på lättläst svenska.
Polisen.se/komtilloss

Socialtjänsten i kommunen
ska hjälpa alla brottsoffer
och särskilt kvinnor och barn som har blivit slagna.
I många kommuner finns också kvinnojourer
för kvinnor som blivit slagna.
Fråga din kommun om var de finns.


Här är fler förslag på organisationer
som du kan kontakta för att få stöd.

Brottsofferjouren
telefonnummer 116 006.
De har information på lättläst svenska
på sin webbplats.
Brottsofferjouren.se/lattlast

Kvinnofridslinjen
telefonnummer 020 50 50 50.
De har information på lättläst svenska
på sin webbplats.
Kvinnofridslinjen.se

BRIS, Barnens rätt i samhället
telefonnummer 116 111.
Du kan läsa mer på deras webbplats.
BRIS


Senast uppdaterad:2020-06-15