Ersättning till målsägande

Brottsofferjouren i Blekinge kommuner har genomfört ett projekt med syfte att hjälpa brottsoffer att få ut sitt tilldömda skadestånd.

Jouren har med hjälp av Kronofogden tagit del av alla domar med utdömda skadestånd  under en tvåårsperiod. Domarna uppgick till 550 stycken. Projektgruppen beslutade sig för att inrikta sitt arbete på domar som hade ett utdömt skadestånd som översteg 4 000 kr. Efter denna avgränsning återstod 375 domar.

En kontroll gjordes sedan hos Kronofogden för att utröna om skadestånden var betalda genom deras försorg. Kontrollen visade att ca 150 målsäganden inte fått sitt skadestånd den vägen. Ett erbjudande skickades till dem där jouren erbjöd sig att hjälpa till med att få ersättning från försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten.

Totalt ville 35 målsägande ha denna hjälp av jouren. Tack vare projektet kunde bl.a. en målsägande få ut en ersättning på 60 000 kr och flera andra ersättningar mellan 25-30 000 kr.

Telefon: 0455-822 80
E-post: info@blekinge.boj.se

Projektansvarig:
Brottsofferjourerna i Blekinge

Senast uppdaterad:2014-01-24