Utbildning av stödpersoner

ATSUB har genomfört en stödpersonsutbildning för nya volontärer.
Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn (ATSUB) anordnade en stödpersonsutbildning bestående av sex utbildningstillfällen. Det första handlade om anmälningsplikten och man genomförde även en arbetsövning kring ämnet sexuella övergrepp på barn.

Vid det andra tillfället berättade en representant från kriminalvården om behandling och rehabilitering av pedofiler. En psykolog föreläste om barns reaktioner efter sexuella övergrepp på det tredje utbildningstillfället och på det fjärde berättade chefen för Barnhuset i Göteborg om deras verksamhet.

På det femte tillfället berättade författaren Sofia Rapp om sin egen uppväxt med sexuella övergrepp och på det sjätte och sista utbildningstillfället diskuterade volontärerna/stödpersonerna och den ordinarie personalen utbildningens teman och innehåll.
 
Sju nya stödpersoner utbildades. Parallellt med utbildningen deltog de i det dagliga arbetet på jouren, t.ex. möten, stödsamtal med anhöriga och planeringen av utåtriktade arrangemang samt i externa föreläsningar, konferenser och nätverksträffar.
 
Utbildningen ledde till att föreningen fick nya volontärer/stödpersoner som har bidragit till att höja kompetensen inom verksamheten och som kommer med förslag på hur den utvecklas vidare. Bl.a. har man kunnat öppna en juristjour och man har fått en volontär som ansvarar för att kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida.
 
Telefon: 08-644 21 12
E-post: info@atsub.se
Webbplats: www.atsub.se
 

Projektansvarig:
Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn

Senast uppdaterad:2013-11-06