Våld i samkönade relationer

En handbok från Unizon.

Våld i samkönade relationerDet kan krävas särskild kunskap för att bemöta en homo- eller bisexuell kvinna eller tjej som utsätts för våld av sin partner.

Handboken börjar med en genomgång av olika sexuella identiteter och ett kapitel om homofobi och hatbrott. Vidare beskrivs våld i nära relationer och normaliseringsprocessen med utgångspunkt i det lesbiska förhållandet.

Under rubriken Mötet med den hjälpsökande ges sedan praktiska tips och råd inför mötet med homo- eller bisexuella kvinnor eller tjejer som utsätts för våld av sin partner. Det handlar om att samla kunskap och vidga sitt perspektiv, hur man kan se tecken på våld och hur man bemöter och samtalar med den hjälpsökande.

I slutet av handboken finns en sida med kontaktuppgifter till ideella organisationer och myndigheter.

Telefon: 08-642 64 01
E-post: mailto:info@unizon.se
Webbplats: http://www.unizon.se

Projektansvarig:
Unizon (tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR)

Senast uppdaterad:2016-03-02