Ansökan om brottsskadeersättning

Du ansöker om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Ansökan måste i regel ha kommit in till myndigheten inom tre år från brottet eller från det att det rättsliga förfarandet har avslutats. Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till sin 21-årsdag.


Ansökan kan göras elektroniskt eller skriftligt

Den elektroniska ansökan görs via ett formulär som fylls i och skickas in till Brottsoffermyndigheten direkt via Internet. Läs mer om hur du går tillväga för att ansöka elektroniskt.

Skriftlig ansökan görs på särskilda ansökningsblanketter. 

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om brottsskadeersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. Ansökan får göras av endast den ena vårdnadshavaren om den andra vårdnadshavaren har begått brottet eller om det finns särskilda skäl. 

Hjälp med blanketten

För att få hjälp med ansökningsblanketten kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten eller en lokal brottsoffer- eller kvinnojour.

Vill du beställa blanketter och annat informationsmaterial gör du det enkelt på sidan Material och publikationer.


Läs allmän grundinformation om brottsskadeersättning.
Mer detaljerad information om brottsskadeersättning.
I broschyren "Ersättning vid brott" finns sammanfattande information.

Senast uppdaterad:2017-11-28