Aktuellt

 • Temadag om hatbrott 2019-06-11 [Evenemang] 
 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019 2019-05-09 [Evenemang]
 • Barnrättsdagarna 2019-04-09 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2019 2019-04-01 [Evenemang]Den 1 april 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga 2019-03-11 [Pressmeddelande]Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.
 • Brottsoffermyndigheten medverkar på FN-konferens i New York 2019-03-11 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten på ett sidoevent till FN-konferensen Commission on the Status of Women’s (CSWs) 63:e möte i New York.
 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium 2019-03-06 [Evenemang]Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts.
 • Film om att minnas och berätta om brott 2019-03-05 [Nyhet]Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? I en ny film från Brottsoffermyndigheten berättar Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, om hur vi minns och berättar om brott.
 • Mer inbetalningar från gärningspersoner 2019-03-05 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har lyckats återkräva 35 miljoner kronor till staten från gärningspersoner under 2018. Det är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med 2017. En bättre konjunktur i kombination med en genomgång av de skuldsattas avbetalningsplaner har troligen lett till det goda resultatet.
 • Internationella Brottsofferdagen 2019 2019-02-22 [Evenemang]Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.
 • Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat 2019-02-19 [Nyhet]Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. En ny skrift lyfter nu fram fall, som har lett till fällande domar, för att få fler att polisanmäla.
 • Drygt 28 miljoner kronor till brottsofferinriktade projekt och verksamheter 2018-12-19 [Nyhet]Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i höst 28,6 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. – Vi har fått in många angelägna ansökningar och har kunnat finansiera flera nya projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.
 • Brottsskadeersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan trots att personerna inte omfattas av domen 2018-12-19 [Nyhet]Två personer som inte fanns med som målsägande i domen efter terrorattentatet på Drottninggatan får 125 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning. Två andra personer som inte heller fanns med som målsägande i domen anses ha varit vittnen till händelsen. Eftersom de själva inte varit utsatta för brott har de inte rätt till brottsskadeersättning. Besluten är fattade av Nämnden för brottsskadeersättning.
 • Föreläsning om den nya sexualbrottslagstiftningen 2018-12-04 [Evenemang]Louise Lundqvist, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen på konferensen Sex, unga och skolans roll 2018.
 • Brottsoffermyndigheten på Dreamhack i Jönköping 2018-11-30 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med information om den nya sexualbrottslagstiftningen och kampanjen Av fri vilja.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24