Aktuellt

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2021 2021-04-01 [Evenemang]Den 1 april 2021 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • Internationella Brottsofferdagen 2021 2021-02-22 [Evenemang]Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Arrangemanget kommer att genomföras digitalt.
 • Webbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 22 januari 2021 2021-01-22 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 22 januari 2021.
 • Nästan 36 miljoner till projekt om brottsofferfrågor 2020-12-17 [Nyhet]Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 36 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.
 • Ny utbildning på gång om Sveriges sexualbrottslagstiftning 2020-12-17 [Nyhet]I februari 2021 lanserar Brottsoffermyndigheten en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Materialet kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet.
 • Brottsoffermyndigheten tar fram information till offer för terrorism 2020-12-16 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten arbetar just nu med att ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till offer för terrorism. Det kommer att finnas på myndighetens webbplats och i form av informationsblad som skickas ut till berörda myndigheter och organisationer i händelse av ett terroristbrott. Arbetet är ett regeringsuppdrag som ska presenteras i maj 2021.
 • Så kan förhör med förskolebarn förbättras 2020-12-15 [Nyhet]Mycket små barn kan ge tillförlitliga vittnesmål om de intervjuas med rätt anpassade metoder. Det är ett av de resultat som Mikaela Magnusson vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, kommit fram till i en avhandling som handlar om hur kvaliteten på förhör med förskolebarn kan förbättras i Sverige.
 • Webbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 11 december 2020 2020-12-11 [Evenemang]Då sändningen den 4 december är fullbokad så kommer Brottsoffermyndigheten även webbsända föreläsningarna om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 11 december 2020.
 • Webbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 4 december 2020 2020-12-04 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 4 december 2020.
 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020 2020-11-23 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.
 • Brottsofferjourer utbildar digitalt under coronapandemin 2020-11-17 [Nyhet]För att minska smittspridningen i Sverige ställer allt fler verksamheter om till arbete på distans. Landets brottsofferjourer tar hjälp av digitala lösningar för att kunna utbilda nya vittnesstöd och fortbilda redan aktiva. Ett exempel är Brottsoffermyndighetens webbutbildning för blivande vittnesstöd, som lanserades förra året.
 • Höjd ersättning för kränkning vid människohandel för sexuella ändamål 2020-11-16 [Nyhet]En 18-årig kvinna som utsatts för människohandel får 250 000 kronor i kränkningsersättning av Brottsoffermyndigheten. Det är ett högre belopp än vad domstolen dömt ut. Nivån höjs eftersom synen på både sexualbrott och människohandel har skärpts. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.
 • Höjd ersättning till barn som utsatts för grova sexualbrott 2020-11-12 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning för kränkning med 350 000 respektive 600 000 kronor till två barn som utsatts för grova sexualbrott under en lång tidsperiod. Beloppen är avsevärt högre än vad domstolarna dömde ut till barnen. Besluten har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.
 • Brottsoffermyndighetens nya referatsamling är klar 2020-11-10 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har tagit fram en helt omarbetad och uppdaterad utgåva av myndighetens referatsamling. Den innehåller ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.
 • Webbsändning om hot och hat, 23 oktober 2020 2020-10-23 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hot och hat i samhällsdebatten fredag den 23 oktober 2020.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24