Aktuellt

 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro 2020-04-21 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 21-22 april 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.
 • Temadag om barn och ungas utsatthet för våld 2020-04-17 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om barn och ungas utsatthet för våld i Malmö den 17 april 2020.
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2020 2020-04-01 [Evenemang]Den 1 april 2020 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • Internationella Brottsofferdagen 2020 2020-02-21 [Evenemang]Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari men i år uppmärksammas dagen fredagen den 21 februari eftersom den 22 infaller på en lördag.
 • Anmäl dig till Internationella Brottsofferdagen 2020 2020-01-15 [Nyhet]Nu är anmälan till Internationella Brottsofferdagen öppen. Dagen äger rum den 21 februari och du får då bland annat lära dig mer om barnkonventionen och hur barn drabbas av sexuella övergrepp via nätet. Dessutom har du möjlighet att välja mellan tio olika seminarier.
 • Ny webbplats ska guida brottsoffer 2020-01-08 [Pressmeddelande]Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden. Där går det att få information som är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.
 • Vuxna som möter unga får veta mer om sexualbrottslagstiftningen 2019-12-23 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har sedan hösten 2018 genomfört kampanjer riktade till unga med budskapet att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Nu fortsätter myndigheten att sprida information om sexualbrottslagstiftningen med en broschyr riktad till föräldrar, vårdnadshavare och andra som möter unga i sin vardag.
 • Över 30 miljoner till projekt om brottsofferfrågor 2019-12-17 [Nyhet]Brottsofferfonden delar i höst ut drygt 30 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.
 • Temadag Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten, Göteborg 2019-12-06 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten anordnar temadagen Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten i Göteborg den 6 december 2019.
 • Får ersättning efter attack med handgranat 2019-11-26 [Nyhet]En okänd person kastade på natten in en handgranat i en lägenhet där en kvinna och hennes fem barn befann sig. Hennes åttaåriga son dog av skador från handgranaten. Någon gärningsperson har inte gått att binda till brottet. De överlevande familjemedlemmarna får nu brottsskadeersättning för försök till mord efter beslut av Nämnden för brottsskadeersättning.
 • Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Sundsvall 2019-11-20 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.
 • Webbsänd temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen 2019-11-20 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.
 • Se föreläsningar från Brottsoffermyndighetens jubileumskonferens 2019-11-13 [Nyhet]I år firar Brottsoffermyndigheten 25 år som myndighet. Det uppmärksammades den 15 oktober med en jubileumskonferens. Nu går det att se på föreläsningar från konferensen på UR Play.
 • Kampanj om frivilligt sex ska nå fler unga 2019-11-12 [Nyhet]Hösten 2018 genomförde Brottsoffermyndigheten en kampanj på svenska riktad till unga om den nya sexualbrottslagstiftningen. Nu fortsätter myndigheten att sprida budskapet på fler språk om att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott.
 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2019, Stockholm 2019-11-11 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 11-12 november i Stockholm.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24