Två personer sitter och talar med varandra vid ett bord.

Vittnesstöd

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång.

I domstolen finns det personer som har till uppgift att hjälpa, informera och stödja vittnen och målsäganden i samband med rättegång. De kallas vittnesstöd och du kan känna igen dem genom att de bär en namnskylt eller väst med texten Vittnesstöd.

Vittnesstöden kan informera dig om hur en rättegång går till, hur det ser ut i rättssalen, vem som sitter var och om olika ersättningsformer för vittnen och brottsoffer. Dessutom ger de ett medmänskligt stöd som kan minska oron inför rättegången. De flesta domstolar har särskilda vittnesstödsrum där du kan vänta om du inte vill vara i domstolens allmänna utrymmen. Vittnesstöden informerar om vittnesstödsrummen.

Vittnesstöd har tystnadslöfte
Ett vittnesstöd har genomgått utbildning och godkänts för att vara verksam som vittnesstöd. De har också skrivit under ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Tystnadslöftet innebär att vittnesstöden inte får föra vidare information de fått under uppdraget. Vittnesstöden får aldrig diskutera brottet eller målets innehåll med brottsoffer eller vittnen eftersom det finns en risk för att det kan påverka resultatet av rättsprocessen.

Kontakta ett vittnesstöd
Det finns vittnesstöd vid alla landets tings- och hovrätter. På de flesta orter drivs vittnesstödsverksamheten av den lokala brottsofferjouren. Om du vill komma i kontakt med ett vittnesstöd före förhandlingsdagen kan du kontakta din domstol eller Brottsofferjouren Sverige som kan hänvisa till den lokala vittnesstödsverksamheten.

Kontaktuppgifter till domstolarna hittar du på Sveriges Domstolars webbplats - klicka på "Hitta domstol".

Kontaktuppgifter till Brottsofferjouren Sverige hittar du på Brottsofferjouren Sveriges webbplats.

Vittnesstödsverksamheten i Uppsala bedrivs av den ideella föreningen Vittnesstöden Uppsala med kontaktuppgifter på Vittnesstöden Uppsalas webbplats.

I Malmö är Brottsoffermyndigheten ansvarig för vittnesstöden och du kan kontakta Karin Lindberg som är vittnesstödssamordnare på
Telefon: 090-70 82 18
E-post: karin.lindberg@brottsoffermyndigheten.se

Brottsoffermyndigheten har aktuell information om och kontaktuppgifter till vittnesstödsverksamheterna i landet. Du kan kontakta Aistė Ornatavičiūtė, myndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten, för mer information:
Telefon: 090-70 82 76
E-post: aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se
 
Läs mer om bakgrunden till vittnesstödsverksamheten.

Senast uppdaterad:2021-02-08