Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020

Referatsamling

Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden i en referatsamling. Referatsamlingen finns både i tryckt version och i en digital version på webben.

 Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den nionde och senaste upplagan, för 2020, publicerades i november 2020. Den ersätter den förra upplagan från 2017.

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020

I en helt ny och omarbetad upplaga av Brottsoffermyndighetens referatsamling samlar myndigheten sin rättstillämpning vid ersättning för kränkning.
Ladda ned referatsamlingen i fulltext som PDF-fil.

Praktiska tips om hur du söker information i en PDF-fil. 

Beställ referatsamlingen

En tryckt version av referatsamlingen går inom kort att köpa via förlaget Norstedts Juridik. Boken kostar 230 kronor.
Beställ referatsamlingen.

Nya beslut

Under rubriken Aktuella beslut finns ett supplement med de nya beslut som Nämnden för brottsskadeersättning fattat.

Nya referat presenteras också kontinuerligt i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev. Prenumerera på Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev.

Tidigare utgåva

Läs den tidigare utgåvan från 2017 av Brottsoffermyndighetens referatsamling.

Senast uppdaterad:2020-11-10